Åpningstider, adresser, telefonnumre, kontakter. Banker, butikker, forretnings i NorgeÅpningstider i Norge

Hver nordmann blit født med en følelse av rettferdighet og likestilling. Her i Norge er det like rettigheter både for menn og kvinner. Det er ingen biler med blinkende lys på våre veier og ingen beskyttelse av høytstående tjenestemenn. Selv vår konge får behandling på sykehus like som alle andre og har satt vakt bare etter anbefaling av hovedlege, fordi ble trøtt av å gi autografer.

Naturressurser tilhører folket. Inntekter fra olje- og gassproduksjon blir fordelt til fordel for nordmenn, som mottar sosiale ytelser og utbetalinger. Hver borger får utbetalt et beløp fra inntekter fra salg av olje og gass på sin personlig bankkonto. Når et barn blir født i en norsk familie, får barnet et bankkonto åpnet på sitt navn, der minst 3000 dollar blir overført. På denne måten selv et lite barn mottar inntekter fra salg av olje.

Det er en normert arbeidsdag her i Norge. Som vanlig er det 7,5 arbeidstimer per dag. Arbeidsdagen begynner klokka 8.00 og slutter klokka 15.30. Mange offisielle og kommersielle organisasjoner har en slik timeplan. Unntakene er de organisasjonene som må jobbe døgnet rundt, for eksempel politi, sykehus. I slike organisasjoner er det skiftordninger av arbeidstid.

Hvis et barn blir født i en norsk familie, da vanligvis bare en av foreldre går på jobb. Mor med barnet får sosial stønad, såkalte foreldrepenger. Utdanning er gratis i Norge. Barn går på først klasse i 7 års alderen. Legehjelp er også gratis.